Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 2309649
Aanvang-sluiting 21-05-2019 20:00 - 21-05-2019 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 21 mei 2019 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

De commissie besluit punt 5 naar voren te halen en stelt de agenda vast.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 16 april 2019 is vastgesteld.

4

min
Besluit

De Griffie zal naar aanleiding van hetgeen hiervoor besproken is de definitieve agenda's gereed maken.

5

min
Besluit

De heer Van der Kruijff (CDA) vraagt of het college bekend is met de "rattenplaag" in de omgeving van kasteel Crabbehoff en de wijze waarop het college gaat handhaven op het dumpen van etensresten.
Wethouder Stam antwoord dat hij niet weet van een plaag, maar wel van overlast. Binnenkort start een actie gericht op het schoonhouden van de wijk, waarbij ook handhavers mensen zullen aanspreken op gedrag. 

6

min
Besluit

De heer Burggraaf (wethouder) vraagt of hij een mededeling kan doen over een nog openstaande (oude) motie 'Dordrecht een ICT Knooppunt'. De wethouder meldt de stand van zaken en constateert dat de motie daarmee is uitgevoerd. Op verzoek van de commissie wordt deze informatie nog via de mail rondgestuurd.

7

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: I Koene
Portefeuillehouder: MD Burggraaf
Commissiegriffier: JC Bakker

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.