Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 2309621
Aanvang-sluiting 16-04-2019 20:00 - 16-04-2019 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 16 april 2019 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit

De griffie zal de agenda's voor de komende vergaderingen bijwerken.

5

min
Besluit

De Christen/Unie wil graag weten hoe het er nu voorstaat met "verbieden roken rond speeltuinen" (motie 18a Kadernota 2018). De wethouder zegt dit antwoord toe.
De VVD vraagt of er nog verdere voortgang is op de oude moties van 2016 en 2017.

6

min
Besluit

Beter Voor Dordt heeft een vraag over de alcoholvrije-zones in de omgeving van winkelcentra Wielwijk en Crabbehof. De burgemeester geeft zijn overwegingen voor het instellen van het alcoholverbod op specifieke locaties.
GroenLinks heeft een vraag over de hoge kosten die gemoeid gaan met het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart door inwoners. Wethouder Van der Linden antwoordt dat hij de laatste raadsinformatiebrief over dit onderwerp nogmaals zal toesturen en dat op basis hiervan de raad kan besluiten hierover nog nader in debat te gaan. 

STUKKEN TER BESPREKING

7

De politieke vraag luidt: Willen we in Dordrecht meer vuurwerkvrije zones of misschien zelfs een vuurwerkvrije stad?

min
Besluit

De commissie bespreekt de jaarwisseling 2018/19 en de viering van Oud en Nieuw in de toekomst. Daarbij wordt, naast de vuurwerkvrije zones, ook betrokken het toestaan of verbieden van vreugdevuren en een mogelijk centraal vuurwerk bij het Groothoofd. Op basis van alle reacties zegt de burgemeester toe voor de zomer te komen met een notitie over de viering van de komende jaarwisseling. De evaluatie 2018-2019 kan ter kennisname naar de raad.

8

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

9

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: K Kruger
Portefeuillehouder: AW Kolff
Commissiegriffier: JC Bakker

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.