Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 2309571
Aanvang-sluiting 22-01-2019 21:00 - 22-01-2019 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 22 januari 2019 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 21.00 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

De agenda is vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van 16 januari 2019 is vastgesteld.

3

min
Besluit

Gewoon Dordt vraagt of er bij The Passion een VIP-tribune is. De burgemeester antwoordt dat dit niet het geval is. Verder zal voorzien worden in voldoende plaatsen voor minder validen langs de route.

STUKKEN TER BESPREKING

4

Insprekers:
Mevr. Brand (namens bewoners Zeedijk)
Mevr. Van der Boor (ondernemer, Zwijndrecht)
Dhr. Kieboom
Dhr. Mouthaan
Dhr. Waalderbos
Dhr. In 't Veld
Dhr. Zinnicq Bergmann

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de standpunten van de insprekers en zal deze betrekken bij de bespreking van dit onderwerp op 29 januari.

5

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raad van 19 februari.

6

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

7

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: I Koene
Portefeuillehouder: BCM Stam / AW Kolff
Commissiegriffier: JC Bakker

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.