Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 2299433
Aanvang-sluiting 11-12-2018 19:30 - 11-12-2018 19:45
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 11 december 2018 in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 19:30 uur.


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.W. Kolff

 

1

min
Besluit

Op verzoek van de fractie Gewoon Dordt, met steun van meerdere fracties, wordt agendapunt 6 van de agenda gehaald, en doorverwezen naar de debatraad van 18 december 2018.
De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

Benoemingen / Aanwijzingen

3

min
Besluit

De raad stemt in met de benoemingen.

4

min
Besluit

De raad stemt in met de benoeming van de heer Verkerk tot commissielid.

Hamerstukken

5

6

min
Besluit

Op verzoek van de fractie Gewoon Dordt, en met steun van meerdere fracties wordt dit stuk van de agenda gehaald en samen met het raadsvoorstel Dordtpas (Ris 2303076) geagendeerd als bespreekstuk voor de raad van 18 december 2018.

7

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

9

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

10

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

11

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie GroenLinks legt een stemverklaring af.

12

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

13

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

14

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie D66 legt een stemverklaring af.

15

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

16

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaringen van de fracties PVV en GroenLinks.

17

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

18

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

19

Stukken ter kennisname

20

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

21

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

22

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

23

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

24

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

25

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

26

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

27

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 29 november 2018 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.