Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Collegecarrousel

Gemeente Dordrecht

Agenda Collegecarrousel

Details van de vergadering/agenda
Titel Collegecarrousel
Vergadernummer 229682
Aanvang-sluiting 01-09-2009 21:05 - 01-09-2009 21:20
Hoofdvergadering Adviescommissie

min
Besluit
Wethouder Spigt meldt dat het dagelijks bestuur van Drechtwerk de heer Marco Wilke heeft benoemd als algemeen directeur van Drechtwerk. Zijn benoeming gaat in op 1 oktober 2009.

Wethouder Spigt beantwoordt de vraag van mevrouw van Benthem over de uitbesteding van maaiwerkzaamheden van Drechtwerk.

Wethouder van den Oever beantwoordt de vraag van de heer Sleeking over de stagnatie van het verkeer als gevolg van de omleidingsroutes in het stationsgebied.

Burgemeester Bandell beantwoordt de vragen van de heer Sleeking over de sluiting van Area Sixzz.
Burgemeester Bandell beantwoordt de vraag van heer Mostert over het functioneren van het C 2000 systeem in de regio Zuid-Holland Zuid.

Wethouder Van den Oever zegt op de vraag van mevrouw De Smoker-van Andel toe uit te zoeken waarom er een mobiele snelheidsmeter is geplaatst in de Wantijbuurt en dit terug te melden aan de raad.

Wethouder van Steensel beantwoordt de vraag van mevrouw De Smoker-van Andel over de gemeentelijke exploitatie van het theatercafé Sybold.

Wethouder Van den Oever beantwoordt de vraag van mevrouw Van den Bergh over de rol die parkmanagement zo u kunnen nemen bij groenonderhoud op Kil 3

Wethoouder Kamsteeg beantwoordt de vraag van de heer Van Zanten over klachten m.b.t. overlast in de Kloostertuinen.
Gespreksleider: Van Verk, portefeuillehouders: Bandell, Kamsteeg, Spigt, Van den Oever, Van Steensel, Lagendijk.