Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Wonen en Leefbaarheid

Gemeente Dordrecht

Agenda Wonen en Leefbaarheid

Details van de vergadering/agenda
Titel Wonen en Leefbaarheid
Vergadernummer 229640
Aanvang-sluiting 01-09-2009 22:15 - 01-09-2009 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

22.15 uur: kort bespreekpunt op verzoek van de VVD
min
Besluit
De vragen van de VVD-fractie, die om agendering heeft gevraagd, over mogelijke overlast van zakken met plastic afval op straat en de ophaalfrequentie worden door wethouder van Steensel beantwoord. Hij geeft op een desbetreffende suggestie van de fractie GroenLinks aan via scholen de afvalzakken te gaan verspreiden.
De agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisneming te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 8 september 2009.

22.30 uur: bespreekpunt op verzoek van GroenLinks
min
Besluit
De vraag van de fractie GroenLinks, die om agendering heeft gevraagd, voor wat betreft het risico van een structureel hoge instroom van kansarme groepn en verkeerde doelgroepen wordt door wethouder Kamsteeg beantwoord.
De adviescommissie vindt dat het e-mailbericht hiermee afdoende is behandeld en kan worden gearchiveerd.
Kamervoorzitter: MPPM Merx
Portefeuillehouder: D.A. van Steensel / A.T. Kamsteeg
Secretaris: W.V.E. Verboom
Thema: Afvalverwerking / Ontwikkelen woonwijken