Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Themabijeenkomst Sociale Leefomgeving op locatie

Gemeente Dordrecht

Agenda Themabijeenkomst Sociale Leefomgeving op locatie

Details van de vergadering/agenda
Titel Themabijeenkomst Sociale Leefomgeving op locatie
Vergadernummer 2292567
Aanvang-sluiting 17-09-2019 20:00 - 17-09-2019 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 17 september 2019 zal plaatsvinden op het Consultatiebureau, Van Godewijckstraat 104 te Dordrecht,  aanvang 20.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

min
Besluit

Raads- en commissieleden nemen deel aan de themabijeenkomst met externe deskundigen, begeleid door de ambtelijke organisatie. Onderwerpen van gesprek zijn zaken die onderdeel zijn van publieke gezondheid, zoals gezonde leefstijl, vaccinatiegraad en de fysieke leefomgeving.

2

De commissie kan de startnotitie, art.40-beantwoording en de RIB betrekken bij de themabijeenkomst. Inhoudelijke behandeling in de commissie vindt plaats op 2 oktober.

min
Besluit

De commissie betrekt de startnotitie bij de themabijeenkomst.

3

min
Besluit

De commissie betrekt de RIB bij de themabijeenkomst.

4

min
Besluit

De commissie betrekt de beantwoording bij de themabijeenkomst.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Portefeuillehouder: H van der Linden
Commissiegriffier: D Coenen