Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 2292550
Aanvang-sluiting 04-09-2019 18:00 - 04-09-2019 19:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 04 september 2019 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 18.00 uur.

Aansluitend (19.00 uur) de zomerbarbecue bij het Wantijpaviljoen (Wantijpark 1)
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter opent, er zijn geen mededelingen; de commissie stelt de agenda vast.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst vast.

4

min
Besluit

De commissie besluit:
10 september conform voorstel, plus Vrouwenopvang (RIS 2428097)
17 september conform voorstel
18 september extra vergadering over Bevindingen taskforce sociaal domein
2 oktober conform voorstel, min Bevindingen taskforce sociaal domein

5

min
Besluit

Geen rondvraag.

6

Periodieke evaluatie van de vergaderingen (besloten). Elk raads- of commissielid wordt gevraagd één positief punt en één verbeterpunt in te brengen.

min
Besluit

De commissie besluit geen behoefte te hebben aan bespreking van dit agendapunt.

7

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: C.A. van Verk
Commissiegriffier: D Coenen

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.