Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2291463
Aanvang-sluiting 04-09-2019 18:00 - 04-09-2019 19:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 04 september 2019 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 18.00 uur. 

Aansluitend (19.00 uur) de zomerbarbecue bij het Wantijpaviljoen (Wantijpark 1)

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van de adviescommissie van 3 juli 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

De commissie wordt gevraagd aan te geven of zij voorkeur heeft voor een presentatie in een commissievergadering óf een werkbezoek en presentatie ter plaatse van het dagrecreatieterrein, voorafgaand aan een reguliere commissievergadering (in verband met daglicht).

min
Besluit

De commissie kiest in meerderheid voor een presentatie in een commissievergadering over de doorontwikkeling van het dagrecreatieterrein.

5

De vraag aan de commissie is of zij zich kan vinden in de voorgestelde agenda voor 10 september en of zij nog overige opmerkingen bij de termijnagenda heeft.

min
Besluit

  • Op verzoek van de heer Van der Meer (GroenLinks) wordt het onderwerp 'Bezwaarprocedure kapvergunning Schaerweide' aan de agenda van 10 september toegevoegd. Met die toevoeging kan de commissie zich vinden in de voorgestelde agenda voor 10 september.

  • De heer Van der Plas (PvdA) verzoekt om het toevoegen van een concrete datum waarop het bomenbeleid in de commissie wordt besproken.

  • De keer Kuhlmann (VVD) verzoekt om het omwisselen van de agendapunten van 8 en 15 oktober. De griffier bekijkt of dit mogelijk is.

6

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

7

min
Besluit

De vergadering wordt om 18.30 uur gesloten.

8

Aan het begin van het nieuwe politieke seizoen van de commissie aan elk raads- en commissielid de vraag bij elk van onderstaande twee vragen één punt te noemen:
- Wat moeten we in het nieuwe seizoen net zo doen als in het vorige seizoen
- Wat moeten we in het nieuwe seizoen anders doen dan in het vorige seizoen

min
Besluit

Vanwege tijdgebrek wordt dit agendapunt niet behandeld.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: JD Veldman
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.