Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2291390
Aanvang-sluiting 12-03-2019 20:15 - 12-03-2019 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 12 maart 2019 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.15 uur. 

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

De heer Kuhlmann (VVD) deelt mee dat zijn fractie een motie over een NS-nachtnetverbinding voor Dordrecht wil indienen in de raadsvergadering van 26 maart en vraagt de commissie of zij de motie eerst in de commissie wil bespreken zodat hij niet meer inhoudelijk besproken hoeft te worden in de raadsvergadering. De commissie kan zich hierin vinden.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van de adviescommissie van 12 februari 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

Mevrouw Klein-Hendriks (CU-SGP) stelt vragen aan wethouder Van der Linden over aanpassing van de bussen op de lijnen 388 en 387 (smalle gangpaden en hele hoge trappen waardoor niet meer gelijkvloers kan worden ingestapt). Daardoor kunnen minder mensen – slecht ter been/rolstoelafhankelijk/met kleine kinderen – nu dus zelfstandig reizen. Tevens vraagt zij of er een busbaan wordt aangelegd bij renovatie van de N214.
Wethouder Van der Linden antwoordt dat de bussen voldoen aan de eisen en richtlijnen. Hij zal het wel aan de orde stellen in de gesprekken die er met Qbuzz zijn over de concessie. Er wordt géén busbaan aangelegd bij de N214.

STUKKEN TER BESPREKING

4

Het raadsvoorstel is in de commissie Fysieke Leefomgeving van 22 januari voor de eerste keer besproken. De commissie concludeerde toen dat het raadsvoorstel eerst in de raadswerkgroep Omgevingswet nog een keer nader moest worden doorgesproken. Dat heeft op 20 februari plaatsgevonden. Op basis hiervan ligt nu een aangepast raadsvoorstel bij de commissie voor. Het staat nu nogmaals op de commissie-agenda omdat alleen de commissie de gemeenteraad kan adviseren over de behandeling van dit voorstel. De raadswerkgroep heeft die bevoegdheid niet.

min
Besluit

Wethouder Burggraaf zegt toe de teksten over de Dordtwijkzone en de bedrijventerreinen nog aan te passen in het definitieve raadsvoorstel. Met deze toezegging adviseert de commissie de raad het voorstel als hamerstuk te agenderen.

5

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

6

min
Besluit

De vergadering wordt om 21.03 uur gesloten.

21.00 uur: Themasessie in het bedrijfsrestaurant (3e etage)

7

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: MG Stolk
Portefeuillehouder: H van der Linden / MD Burggraaf
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.