Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Auditcommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Auditcommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Auditcommissie
Vergadernummer 2291230
Aanvang-sluiting 17-09-2019 19:30 - 17-09-2019 20:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de AUDITCOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die dinsdag 17 september 2019 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19.30 uur. 

De voorzitter,

A. de Looze

 

 

1

min
Besluit

De commissie stelt de agenda vast.

2

min
Besluit

De commissie besluit het concept-verslag en de besluitenlijst van 5 juni 2019 vast te stellen met een kleine aanpassing (naam van de heer  (Frans-Bauke) van der Meer).

STUKKEN TER BESPREKING

3

min
Besluit

De commissie bespreekt de kwaliteit van de Burap. De Burap als digitaal document is een goed product. De afwijking van de Krommedijk (FC Dordrecht) heeft een technische achtergrond. De raad had bij de Kadernota 2018 een bestemmingsreserve aan moeten wijzen voor dit bedrag, maar dat is niet gebeurd. Dit wordt nu via de Burap rechtgezet. De commissie geeft als advies dat in de Burap beter benoemd wordt waarom een afwijking optreedt, zodat de raad een betere afweging kan maken waar een beleidsinhoudelijke discussie  gevoerd kan worden. Het opnemen van procentuele afwijkingen geeft meestal geen beter inzicht in de kostenafwijkingen. Tenslotte vraagt de commissie meer tijd tussen de Auditcommissie en de commissie Bestuur en middelen (liefst een week). De commissiegriffier zal er voor zorgen dat de (concept)raadskalender hierop wordt aangepast.

4

min
Besluit

Voor de volgende vergadering spreekt de commissie met de accountant over het Auditplan en mogelijk ook de stress-test. Verder staat op de agenda de Begroting 2020 (kwalitatief). Mogelijke andere onderwerpen zijn het Jaarverslag en (nieuwe) instrumenten voor risicomanagement (Griffie bereid bespreekstuk voor). Deze vergadering is op woensdagavond 16 oktober.

5

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

6

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Voorzitter: A de Looze
Commissiegriffier: JC Bakker

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.