Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Themabijeenkomst Raadsbreed - Omgevingswet

Gemeente Dordrecht

Agenda Themabijeenkomst Raadsbreed - Omgevingswet

Details van de vergadering/agenda
Titel Themabijeenkomst Raadsbreed - Omgevingswet
Vergadernummer 2291147
Aanvang-sluiting 11-09-2019 20:00 - 11-09-2019 22:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

Woensdag 11 september van 20.00 tot 22.00 uur Locatie: Stadskantoor, bedrijfsrestaurant (3e etage)

Ik nodig u van harte uit voor de themabijeenkomst voor raads- en commissieleden over de Omgevingswet.

Deze wet gaat op 1 januari 2021 in en heeft grote gevolgen voor de raad. Tijdens eerdere bijeenkomsten bent u vooral geïnformeerd over de inhoud en gevolgen van de Omgevingswet. Tijdens de themabijeenkomst van 11 september gaan we concreet oefenen met de nieuwe rollen en verantwoordelijkheden van de raad. Dit zal gebeuren aan de hand van een concrete Dordtse casus: klimaatadaptatie versus de woningbouwopgave.

De Griffier,

A.E.T. Wepster