Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bezoek Energiehuis

Gemeente Dordrecht

Agenda Bezoek Energiehuis

Details van de vergadering/agenda
Titel Bezoek Energiehuis
Vergadernummer 2264900
Aanvang-sluiting 09-10-2018 18:00 - 09-10-2018 19:45
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van een bezoek, dat op dinsdag 09 oktober 2018 zal plaatsvinden in het Energiehuis, Noordendijk 148, aanvang 18.00 uur.
 
De Commissiegriffier, 
D. Coenen

1

Raads- en commissieleden zijn uitgenodigd door de partners in het Energiehuis: Kunstmin, Bibelot en Stichting Cultuureducatie Zuid-Holland Zuid (ToBe, Popcentrale). Het gesprek dient ter voorbereiding op aanstaand debat en besluit over de evaluatie van het Energiehuis.
De bijeenkomst start met een presentatie. Op basis van de inventarisatie onder de fracties, is het gesprek daarna verdeeld in drie thema's: Gebouw, Samenwerking en Toekomstperspectief. Raads- en commissieleden worden gevraagd hun vragen te stellen binnen deze drie thema's. Andere vragen kunnen daarna worden gesteld.
De bijeenkomst duurt van 18.30 tot uiterlijk 19.45 uur en vindt plaats in Brandstof (ingang Energieplein). Vanaf 18,00 uur staat hier een maaltijd klaar. De bijeenkomst is besloten.

min
Besluit

Raads- en commissieleden brengen een bezoek aan het Energiehuis, ter voorbereiding op debat en besluit over de Energiehuis-evaluatie. De Energiehuis-partners (Bibelot, Kunstmin, St. Cultuureducatie ZHZ) verzorgen een presentatie en beantwoorden vragen.

2

Ter informatie voor het bezoek aan het Energiehuis, is dit dossier toegevoegd.