Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Workshop Omgevingsvisie

Gemeente Dordrecht

Agenda Workshop Omgevingsvisie

Details van de vergadering/agenda
Titel Workshop Omgevingsvisie
Vergadernummer 2200508
Aanvang-sluiting 12-06-2018 18:15 - 12-06-2018 19:45
Hoofdvergadering Adviescommissie


Voor alle raads- en commissieleden: dinsdag 12 juni is er een workshop 'Gebiedsindeling Omgevingsvisie.' Dit is een mooie kans voor raads-, commissie-, en collegeleden om aan de voorkant mee te praten over welke gebiedsindeling de nieuwe omgevingsvisie voor Dordrecht straks krijgt. In welke gebieden gaan we grootschalige woningbouw bijvoorbeeld concentreren? Hoe verhouden economie, veiligheid, gezondheid en wonen zich tot elkaar?

Na de zomer stelt de raad de gebiedsindeling formeel vast, maar in het kader van de Omgevingswet is het goed dat raad en college in een vroeg stadium hierover met elkaar (in workshopvorm) van gedachten wisselen.

Locatie en tijd: dinsdag 12 juni, 18.15 tot 19.45 uur in vergaderkamer 1. Vanaf 17.45 uur staat warm buffet klaar!