Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 2161656
Aanvang-sluiting 09-05-2018 20:15 - 09-05-2018 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  woensdag 09 mei 2018 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.15 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

Zie agendapunt 2 voor de conclusies t.a.v. de bespreking.

2

min
Besluit

De commissie bespreekt het functioneren van de huidige constructies en de wensen t.a.v. de wijze waarop het regionaal overleg in de toekomst vorm moeten krijgen. De fracties ondersteunen de conclusies zoals die in het advies van Berenschot zijn neergelegd en pleiten voor het versterken van de samenwerking, uitgaande van de opgaven die er voor Dordrecht en de regio liggen. Zowel scenario 2 als scenario 3 worden verkend, ook tussenliggende scenario's worden gezien als een goede uitkomst van de besprekingen met de Drechtstedengemeenten. Verder willen de fracties dit moment aangrijpen om snel tot verbeteringen te komen. De burgemeester verwacht snel na het zomerreces de eerste resultaten van de voorbereidingscommissie te kunnen delen met de commissie en hoopt vóór het einde van het jaar een concreet voorstel voor te kunnen leggen aan de raad. De commissie concludeert dat het onderwerp daarmee voor dit moment voldoende is besproken.

3

min
Besluit

Zie agendapunt 2 voor de conclusies t.a.v. de bespreking.

4

min
Besluit

Zie agendapunt 2 voor de conclusies t.a.v. de bespreking.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: K Kruger
Portefeuillehouder: AW Kolff / PH Sleeking
Commissiegriffier: JC Bakker