Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda CTOO

Gemeente Dordrecht

Agenda CTOO

Details van de vergadering/agenda
Titel CTOO
Vergadernummer 2157904
Aanvang-sluiting 09-05-2018 19:00 - 09-05-2018 20:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de Commissie van Toezicht op het Openbaar Onderwijs wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 09 mei 2018 zal plaatsvinden in vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19.00 uur.

De Commissiegriffier,                                                                              

D. Coenen 

                                                                                  

Stukken ter bespreking

2

De commissie krijgt een korte introductie in de functie en werkwijze van de CTOO (ter voorbereiding wordt het werkdocument bij punt 4 aanbevolen).

3

De commissieleden wijzen uit hun midden een voorzitter aan. De CTOO kent hiervoor geen specifieke procedure.

4

De commissie wordt gevraagd een geactualiseerd werkdocument aan de gemeenteraad te sturen ter vaststelling.

5

De commissie wordt gevraagd de gemeenteraad te adviseren over een te nemen besluit.

6

De commissie wordt gevraagd kennis te nemen van het rapport en aan te geven of en zo ja, hoe de commissie betrokken wil zijn bij de ontwikkeling van het bestuursmodel van het Johan de Witt-gymnasium.

Kamervoorzitter:
Secretaris: D Coenen