Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2103022
Aanvang-sluiting 28-08-2018 18:30 - 28-08-2018 19:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 28 augustus 2018 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 18.30 uur. 

Aansluitend (19.00 uur) de zomerbarbecue bij Den Witten Haen aan de Groenmarkt 19B

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijsten van de adviescommissies van 12 en 13 juni worden ongewijzigd vastgesteld.

4

De commissie wordt verzocht suggesties bij de al geplande en nog in te plannen onderwerpen tijdens het agendadeel in te brengen zodat dat kan worden meegenomen in het opstellen van de definitieve agenda's van in elk geval 11 en 18 september. Ook als onderwerpen van de termijnagenda kunnen worden geschrapt wordt de commissie verzocht dit in te brengen. Naar aanleiding van het agendadeel van 28 augustus wordt de termijnagenda verder gevuld.

min
Besluit

De commissie heeft de termijnagenda doorgenomen.

5

De vraag aan de commissie is of zij het eens is met het afvoeren van de moties waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. Verder wordt de commissie gevraagd kennis te nemen van het overzicht. Verdere vragen over de stand van zaken van afzonderlijke moties kunnen per email bij de griffie worden ingediend.

min
Besluit

De commissie neemt kennis van het overzicht en stemt in met het afvoeren van de moties waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. 

6

De vraag aan de commissie is of zij het eens is met het afvoeren van de toezeggingen waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. Verder wordt de commissie gevraagd kennis te nemen van het overzicht. Verdere vragen over de stand van zaken van afzonderlijke toezeggingen kunnen per email bij de griffie worden ingediend.

min
Besluit

De commissie neemt kennis van het overzicht en stemt in met het afvoeren van de toezeggingen waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. 

7

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

8

min
Besluit

De vergadering wordt gesloten.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: CM Jager
Commissiegriffier: M den Boer

Aansluitend (19.00 uur) de zomerbarbecue bij Den Witten Haen aan de Groenmarkt 19B

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.