Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2102986
Aanvang-sluiting 22-05-2018 20:00 - 22-05-2018 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 22 mei 2018 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van de adviescommissie Fysieke Leefomgeving van 15 mei 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

Er zijn geen vragen aan het college gesteld.

STUKKEN TER BESPREKING

4

Betreft het sprekersplein over dit raadsvoorstel. Het sprekersplein bestaat uit drie blokken: 1) initiatiefnemers/aanjagers 2) bedrijven 3) omwonenden.
De commissie bespreekt het voorstel inhoudelijk op 6 juni.

min
Besluit

Het betreft het sprekersplein over het raadsvoorstel. Het voorstel wordt op 6 juni inhoudelijk in de commissie besproken.
Het sprekersplein is ingedeeld in 3 blokken. In deze blokken hebben een dertiental organisaties en personen het woord gevoerd:


Blok 1: Initiatiefnemers / aanjagers • HVC (Piet Rozendaal, ontwikkelaar/projectmanager) 

 • Coöperatie Drechtse Energie (Jan de Keizer, voorzitter) 

 • Milieudefensie Drechtsteden (Monique Mol, bestuurslid)

 • Mevrouw Hanneke Kijlstra (namens mevrouw Ariëtte Vos en op persoonlijke titel)


Blok 2: Bedrijven  • Havenbedrijf Rotterdam (Rik Dalmeijer, gebiedsmanager Dordrecht Inland Seaport) 

 • BIZ Krabbepolder-Zeehaven-zuid (Ad van den Berg, parkmanager) 

 • Jansen Recycling Group B.V. (Daphne Buren-Baks, De Bok advocaten) 

 • Zeehavenbedrijf Dordrecht (Arjen Kerkhoven, manager vergunningen)


Blok 3: Omwonenden  • Stichting Bewonerscomité Lindtwind Zwijndrecht (Francis van Oorschot, voorzitter) 

 • De heer Jan-Gerd van Senden (inwoner Zwijndrecht en initiatiefnemer StilleWindEnergie.nl) 

 • De heer Jan Jochems (inwoner Zwijndrecht, namens mevr. J.C. van der Wind) 

 • De heer Wim Nouwen (inwoner Zwijndrecht) 

 • Mevrouw Marja van Leeuwen (inwoner Zwijndrecht)Vragen commissie

5

Beleidsmedewerker milieu Eelco Hoff geeft een presentatie over de geschiedenis van het dossier en de actuele ontwikkelingen. Tijdens en na de presentatie is er ruimte voor het stellen van vragen en maken van opmerkingen.

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de presentatie van de heer Hoff (beleidsmedewerker milieu) over de geschiedenis van het dossier en de actuele ontwikkelingen. Ook neemt de commissie kennis van de beantwoording door Wethouder Van der Linden en de heer Hoff van de vragen die door diverse commissieleden zijn gesteld over onder andere vergunningen en communicatie.

6

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

7

min
Besluit

De vergadering wordt gesloten.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: O Soy
Portefeuillehouder: H van der Linden
Commissiegriffier: M den Boer