Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2102957
Aanvang-sluiting 09-05-2018 20:15 - 09-05-2018 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 09 mei 2018 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.15 uur. 

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van 10 april 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

- De heer Kleinpaste (Gewoon Dordt) stelt vragen aan wethouder Van der Linden over de verkeersdruk bij de Grote Kerk voor verkeer dat het centrum wil verlaten. Wethouder Van der Linden geeft aan eerst meer informatie bij de aanleiding voor de vragen nodig te hebben om op de vragen te kunnen reageren.
- De heer Frantzen (SP) stelt vragen aan wethouder Van der Linden over toenemende zorg bij bewoners van Krispijn over de verkeersveiligheid in Krispijn. Wethouder Van der Linden antwoordt dat over de Brouwersdijk een verkeersveiligheidsonderzoek plaatsvindt en dat daar binnenkort over wordt gerapporteerd. De heer Frantzen en wethouder Van der Linden wisselen brieven van inwoners uit.
- De heer Frantzen (SP) stelt vragen aan wethouder Sleeking over zorgen van bewoners van de woningen aan het Papeterspad over de mogelijke sloop en verkoopplannen rond het hofje van “Stichting de Hoop”. Wethouder Sleeking geeft aan binnenkort een presentatie in de commissie te willen verzorgen over de ontwikkelingen in de 19e eeuwse schil, inclusief de ontwikkelingen rond De Hoop. Er vindt momenteel nog overleg over de plannen plaats tussen initiatiefnemer De Hoop, omwonenden en de gemeente.  

STUKKEN TER BESPREKING

4

min
Besluit

Het agendapunt betreft een sprekersplein. De heer E. Lagerwaard spreekt in.
De commissie behandelt het voorstel inhoudelijk op 15 mei.

5

De agendapunten 4 en 5 worden gezamenlijk besproken. Betreft het sprekersplein over dit bestemmingsplan waarbij indieners van zienswijzen hun zienswijze nog nader kunnen toelichten en eventuele vragen van uw commissie kunnen beantwoorden. De commissie bespreekt het voorstel inhoudelijk op 15 mei.

min
Besluit

Dit agendapunt is gezamenlijk besproken met het agendapunt Vaststellen bestemmingsplan '1e Herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring' (2105944)

6

Betreft het sprekersplein over dit bestemmingsplan waarbij indieners van zienswijzen hun zienswijze nog nader kunnen toelichten en eventuele vragen van uw commissie kunnen beantwoorden. De commissie bespreekt het voorstel inhoudelijk op 15 mei.

min
Besluit

Het agendapunt betreft een sprekersplein. De heren G. Severien en M. de Beus spreken in namens zichzelf en namens de Bewonersvereniging Patersweg.
De commissie behandelt het voorstel inhoudelijk op 15 mei.

7

min
Besluit

De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.

8

min
Besluit

Het college zegt toe te bekijken of de politie bij het ontwerp van de kruising is betrokken en informeert de commissie hierover voor de raadsvergadering.
De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.

9

min
Besluit

Vanwege tijdsgebrek wordt dit agendapunt niet meer behandeld. Het agendapunt zal opnieuw worden ingepland op een nader te bepalen datum.

10

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

11

min
Besluit

De vergadering wordt gesloten.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: CM Jager
Portefeuillehouder: PH Sleeking / H van der Linden
Commissiegriffier: M den Boer