Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2102945
Aanvang-sluiting 10-04-2018 20:45 - 10-04-2018 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering (agendadeel), die op dinsdag 10 april 2018 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.45 uur. 

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit
De commissie heeft alle nieuwe behandelvoorstellen afgehandeld.

3

Voor het agendadeel van de commissie Fysieke Leefomgeving van 15 mei zal het raadsvoorstel bij de 'nieuwe behandelvoorstellen' worden opgenomen waarbij u een definitief besluit over agendering kunt nemen. Op dat moment worden ook de commissieagenda's van 22 mei en 6, 12 en 13 juni vastgesteld. U wordt voorgesteld nu alvast het voornemen uit te spreken voor 22 mei een 'sprekersplein' te agenderen waar indieners van zienswijzen in uw vergadering een toelichting op hun zienswijze kunnen geven. U wordt voorts voorgesteld het voornemen uit te spreken de inhoudelijke bespreking te agenderen voor de commissievergadering van 6 juni.

min
Besluit

De commissie neemt kennis van het agenderingsverzoek en verzoekt de commissiegriffier, in afwachting van het raadsvoorstel, alvast een sprekersplein en inhoudelijke bespreking van het voorstel te plannen in de periode mei/juni.

4

min
Besluit

Gezien de grote voorraad aan te bespreken stukken besluit de commissie op woensdagavond 9 mei een extra commissievergadering in te plannen. Tevens verzoekt de commissie de commissiegriffier met een voorstel voor de agenda's van de komende commissievergaderingen te komen. 

5

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de aankondiging van de VVD-fractie dat zij vragen aan het college gaat stellen over de ontwikkeling van verkeersremmende maatregelen in de Hallincqlaan.
Verder wordt door de commissieleden geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: JD Veldman
Commissiegriffier: M den Boer