Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 2033854
Aanvang-sluiting 25-09-2018 17:00 - 25-09-2018 18:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 25 september 2018 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 17.00 uurDe VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.W. Kolff

 

1

min
Besluit

Twee moties Vreemd aan de orde van de dag worden aan de agenda toegevoegd. De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de raad en van de adviescommissies vast.

Benoemingen / Aanwijzingen

3

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

Hamerstukken

4

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties Beter voor Dordt, GroenLinks en D66 leggen een stemverklaring af.

5

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties GroenLinks en SP leggen een stemverklaring af.

6

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

7

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie PVV legt een stemverklaring af.

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

9

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

10

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

11

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

12

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

13

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

14

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

15

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

16

min
Besluit

Deze motie is met 25  stemmen voor, en 11 stemmen tegen aangenomen.

min
Motie(s)
Titel: M1 Motie Kinderpardon
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: •Bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon, •En tevens via de VNG druk uit te oefenen op de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid om een oplossing te vinden voor deze groep kinderen •De Regering met klem op te roepen werk te maken van het inkorten van de asielprocedures, waarmee we dan rekening houden met de ontwikkeling van kinderen.
M1 Motie Kinderpardon.pdf
Stemmingen - M1 Motie Vreemd aan de orde van de dag - Kinderpardon.pdf

17

min
Besluit

Deze motie is ingetrokken.

min
Motie(s)
Titel: M2 Motie Sportparkenvisie
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: -Het overleg met ‘De Paraplu’ te intensiveren; -Regie te nemen en voor 1 november 2018 in afstemming met ’De Paraplu’ een scenario voor de toekomst te ontwikkelen en deze inclusief een financieel dekkingsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad.
M2 Motie Sportparkenvisie.pdf

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 20 september 2018 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.