Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 2033843
Aanvang-sluiting 29-05-2018 14:00 - 29-05-2018 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 29 mei 2018 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.W. Kolff

 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De voorzitter spreekt een In Memoriam uit voor 2 voormalig raadsleden: de heren Mostert en Janse.

3

min
Besluit

De raad neemt afscheid van wethouders Reynvaan, Lambrechts en Mos.

4

min
Besluit

Het coalitie-akkoord wordt aangeboden.

5

min
Besluit

Beschouwing door de raad van het coalitie-akkoord.

Benoemingen / Aanwijzingen

6

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

7

min
Besluit

De wethouders worden geïnstalleerd.

8

min
Besluit

De geloofsbrieven worden in orde bevonden.

9

min
Besluit

De raadsleden worden geïnstalleerd.

10

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

Vaststellen notulen

11

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de gemeenteraad van 9 mei 2018 vast.

Hamerstukken

12

13

14

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

15

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

16

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

17

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

18

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

19

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

20

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

21

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

22

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie GroenLinks legt een stemverklaring af.

23

24

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

25

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie GroenLinks legt een stemverklaring af.

26

27

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

28

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie ChristenUnie/SGP legt een stemverklaring af.

29

30

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

31

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

32

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

33

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

34

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

35

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

36

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

37

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

38

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

39

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

40

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

41

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

42

min
Besluit

De raad stemt in met het amendement en met het voorstel.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 24 mei 2018 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.