Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 2033804
Aanvang-sluiting 11-12-2018 19:45 - 11-12-2018 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 11 december 2018 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19.45 uur. 

De hamerraad vindt plaats tussen 19.30 en 19.45 uur.

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.


Wethouder Sleeking deelt mee dat het Reclamebeleid eerst nog juridisch wordt getoetst voordat het (januari 2019) naar de raad komt.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit

De commissie gaat akkoord met een presentatie over het Financieel Meerjarenbeleid in januari 2019.

5

min
Besluit

De commissie kan instemmen met de voorgestelde aanpassingen.

6

min
Besluit

Beter Voor Dordt en de PvdA vragen of ook de Dordtse raad het conceptplan van de commissie Deetman kan ontvangen en daar input op kan geven. Wethouder Sleeking deelt mee dat het conceptplan zo goed als gereed is en binnenkort met alle raden wordt gedeeld (openbaar stuk).

STUKKEN TER BESPREKING

7

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 18 december 2018.

8

Agendapunten 7 en 8 worden gezamenlijk besproken, samen met de commissie Fysieke Leefomgeving.

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 18 december 2018.

9

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 18 december 2018.

10

De politieke vraag is of de raad in kan stemmen met deze prioritering en welke rolneming de raad voor zichzelf ziet.

min
Besluit

De commissie stemt in met het voorstel, met uitzondering van het 3e beslispunt (de bestuurlijke planner voor komend jaar vast te stellen), het stuk is immers een dynamisch document (beslispunt 2) en bovenal is de commissie van mening dat de raad zelf de volgorde moet kunnen bepalen van behandeling van voorstellen. Het stuk hoeft niet verder besproken te worden in raad, maar dient wel te worden geamendeerd op punt 3.

11

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de Rondvraag.

12

min
Besluit

De vergadering wordt gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: K Kruger
Portefeuillehouder: MD Burggraaf
Commissiegriffier: JC Bakker

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.