Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 2033761
Aanvang-sluiting 09-10-2018 20:00 - 09-10-2018 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 09 oktober 2018 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 -Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

STUKKEN TER BESPREKING

4

De commissie bespreekt aan de hand van het Veiligheidsbeeld de prioriteiten op het gebied van veiligheid voor de komende vier jaren. Daarnaast bespreekt de commissie over het meerjarenbeleidsplan 2019-2022 van de politie dat op 12 november 2018 ter vaststelling wordt voorgelegd aan het Regionaal Veiligheidsoverleg van de eenheid Rotterdam.

5

Handhaving is nu 2 jaar bezig in de vernieuwde organisatie en wil de commissie graag deelgenoot maken van de dagelijkse werkzaamheden en de bereikte resultaten. Ook wil Handhaving de wensen vanuit de raad voor 2019 en verder inventariseren.

6

7

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: I Koene
Portefeuillehouder: AW Kolff / PH Sleeking
Commissiegriffier: JC Bakker

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.