Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 2033746
Aanvang-sluiting 11-09-2018 20:15 - 11-09-2018 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 11 september 2018 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.15 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

Wethouder Sleeking deelt mee dat de plannen voor de Kunstkerk meer tijd vragen. Het pand en buurpand zijn verkocht, de nieuwe eigenaar zal naar verwachting begin oktober de buurt en de raad informeren over de plannen, waarbij ook de Movies zijn betrokken. Hoe dit plan verder zal worden besproken zal de commissie bekijken zodra de plannen bekend zijn gemaakt.


De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

Mevrouw Hezemans (GewoonDordt) vraagt of er al een verantwoording van de POBD (Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht) heeft plaatsgevonden over 2016/17. Wethouder Burggraaf antwoordt dat deze volgende week kan worden toegezonden aan de commissie.
De heer De Looze (CU/SGP) vraagt naar de dekking van het glasvezelnetwerk met name in het buitengebied. Dit naar aanleiding van een krantenartikel over de uitbreiding in Molenwaard. Wethouder Burggraaf antwoordt dat, anders dan Molenwaard, Dordrecht een goede dekkingsgraad heeft, met uitzondering van een stukje in het buitengebied.
De heer Kuhlman (VVD) vraagt wanneer de raad een evaluatie kan verwachten van het reclamebeleid. Wethouder Sleeking antwoordt dat de inspraaktermijn op deze evaluatie inmiddels is verlopen, dus dat het niet lang meer kan duren voordat dit bij de raad komt (schatting: november).
De heer De Looze heeft een vraag naar aanleiding van berichten dat de WOZ taxaties in Dordrecht onvoldoende zijn. Wethouder Burggraaf antwoordt dat de WOZ taxaties inderdaad "op onderdelen verbeterd" moeten worden en geeft aan dat dit in de volgende taxatieronde verbeterd zal zijn.

STUKKEN TER BESPREKING

4

min
Besluit

Mevrouw Gooijer (eigenaresse camping 't Vissertje) spreekt in. Zij ervaart veel overlast van hangjongeren. Alle partijen geven aan dat dit probleem moet worden opgelost, waarbij door verschillende partijen wordt gepleit voor cameratoezicht. De burgemeester geeft aan eerder en vaker met de politie te zullen handhaven. Ook zal hij onderzoeken of een samenscholingsverbod na 22.00 uur kan worden ingevoerd. Op dit moment zullen nog geen camera's worden ingezet. De burgemeester zal de raad ook actief informeren of de handhaving het gewenste effect sorteert (voorjaar 2019). De commissie concludeert dat het onderwerp voor dit moment voldoende is besproken.

5

Agendapunten 4 en 5 worden gezamenlijk behandeld, met als politieke vraag: kan er beter gehandhaafd worden dan nu gebeurt.
Mevrouw M. Gooijer, eigenaar van camping Het Loze Vissertje, spreekt in.

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk voor kennisgeving aan te nemen.

6

min
Besluit

De heer M. Igozoul (voorzitter bestuur moskee) geeft een toelichting op de financiering moskee. Voor een klein deel heeft Saoudi Arabie meebetaald, daar is niets onwettigs gebeurd. Hij spreekt zicht uit tegen haatzaaien. Hij nodigt alle aanwezigen uit langs te komen bij de moskee (op 17 oktober).
PVV en VVD schetsen het gevaar van "salafisme" voor Nederland. Zij vragen de burgemeester welke afspraken er precies zijn gemaakt met de moskee en hoe de burgemeester gaat toezien op het naleven daarvan. De burgemeester geeft aan dat hij geen strafbare feiten heeft geconstateerd. Hij heeft goede gesprekken gevoerd met de moskee. We moeten waken voor uitwassen van het salafisme (haatzaaien), waarbij de burgemeester zijn vertrouwen uitspreekt in het bestuur van deze moskee. 
Er is geen behoefte aan verdere bespreking. De commissie neemt deze brief (beantwoording vragen PVV) voor kennisgeving aan.

7

Agendapunten 6 en 7 worden gezamenlijk behandeld, met als politieke vraag: hoe worden de gemaakte afspraken gehandhaafd en zijn ze voldoende.

min
Besluit

De heer M. Igozoul (voorzitter bestuur moskee) geeft een toelichting op de financiering moskee. Voor een klein deel heeft Saoudi Arabie meebetaald, daar is niets onwettigs gebeurd. Hij spreekt zicht uit tegen haatzaaien. Hij nodigt alle aanwezigen uit langs te komen bij de moskee (op 17 oktober).
PVV en VVD schetsen het gevaar van "salafisme" voor Nederland. Zij vragen de burgemeester welke afspraken er precies zijn gemaakt met de moskee en hoe de burgemeester gaat toezien op het naleven daarvan. De burgemeester geeft aan dat hij geen strafbare feiten heeft geconstateerd. Hij heeft goede gesprekken gevoerd met de moskee. We moeten waken voor uitwassen van het salafisme (haatzaaien), waarbij de burgemeester zijn vertrouwen uitspreekt in het bestuur van deze moskee. 
Er is geen behoefte aan verdere bespreking. De commissie neemt deze brief (beantwoording vragen VVD) voor kennisgeving aan.

8

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

9

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: M.P.P.M. Merx
Portefeuillehouder: AW Kolff
Commissiegriffier: JC Bakker

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.