Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 2033738
Aanvang-sluiting 28-08-2018 18:30 - 28-08-2018 19:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 28 augustus 2018 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 18.30 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

 

1

min
Besluit

De agenda wordt vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 12 juni 2018 is vastgesteld.

3

min
Besluit

Er zijn geen vragen aan het college.

5

min
Besluit

De commissie stemt in met het bespreken van de thema's Veiligheid en Handhaving in de commissie Bestuur en middelen van 9 oktober.

6

min
Besluit

De concept-agenda's voor september en oktober worden bijgewerkt door de Griffie.

7

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de toezeggingen en moties. De lijst zal worden bijgewerkt door de Griffie. De commissie ontvangt de toegezegde informatie over de Kunstkerk graag vóór 1 oktober en wil hierover in ieder geval voor die tijd graag de stand van zaken vernemen van de wethouder.

8

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

9

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: K Kruger
Commissiegriffier: JC Bakker

Aansluitend (19.00 uur) de zomerbarbecue bij Den Witten Haen aan de Groenmarkt 19B

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.