Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 2033714
Aanvang-sluiting 06-06-2018 20:00 - 06-06-2018 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  woensdag 06 juni 2018 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

De commissie stelt de agenda vast.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst vast.

3

min
Besluit

Er zijn geen vragen aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING

4

min
Besluit

De heer Helderop van Detailhandel Nederland, de belangenbehartiger van winkeliers en ondernemers, nodigt de raadsleden uit met de detailhandel samen te werken om te komen tot een "compacte, gezellige en bereikbare stad". Een brief en multifunctionele parkeerschijf wordt aan alle raadsleden overhandigd.

5

De politieke vraag luidt: Is de huidige structuur van een jaarlijks werkplan nog realistisch en houdbaar of is het mogelijk is om eventueel werkplan te koppelen aan een raadsperiode met 2 a 3 onderzoeksonderwerpen? (BVD)

min
Besluit

De meerderheid van de commissieleden is het eens met de wijze waarop het werkplan van de Rekenkamercommissie tot stand komt. De heer Kerseboom (voorzitter Rekenkamercommissie) geeft aan dat het RKC over enige tijd een rapport over de doorwerking van de rapporten van de Rekenkamercommissie uit brengt, dat een goede aanleiding kan zijn het werk van de Rekenkamercommissie te evalueren. 

6

De politieke vraag (GroenLinks): Is het nog verantwoord om in of direct aan de rand een vreugdevuur te houden? Een centrale vuurwerk/lichtshow is meer van de ze tijd.

min
Besluit

Meerdere fracties steunen het idee van een centraal vuurwerk op het Groothoofd, al dan niet in combinatie met het uitbreiden van het aantal vuurwerkvrije zones of zelfs het afschaffen van particulier vuurwerk. Op dit moment is er wel brede steun voor het toestaan van één vreugdevuur in Wielwijk en het vasthouden aan de bestaande vuurwerkvrije zones. Een initiatief voor een groot vuurwerk op het Groothoofd kan op brede steun rekenen van de raad, maar zal niet door de gemeente zelf worden opgepakt.
De commissie besluit de Raadsinformatiebrief over de evaluatie van de jaarwisseling voor kennisgeving te agenderen voor de gemeenteraad.

7

De politieke vraag (CU/SGP): Kunnen wij gebieden aanwijzen (woonbuurten) waar dit soort (horeca) activiteiten niet worden toegestaan?

Mevrouw Van Ansem (buurtvereniging Int Lastigh Ent) zal inspreken op de agendapunten betreffende de Museumstraat.

min
Besluit

Mevrouw Van Ansem spreekt namens buurtvereniging Int Lastigh Ent over de door de buurt ervaren overlast en mogelijk verdere overlast in de toekomst (haar inbreng wordt toegevoegd aan de dossiers bij deze vergadering).


De ChristenUnie/SGP pleit met andere partijen voor het beperken van de horeca-activiteiten in de Museumstraat om deze buurt leefbaar te houden. Beter Voor Dordt en andere partijen zijn van mening dat vooral moet worden ingezet op het tegengaan van overlast door Art & Dining. De burgemeester zegt toe hier extra aandacht aan te schenken bij de vergunningverlening. Ook wethouder Sleeking zal hierover het gesprek voeren met het Dordrechts Museum en Art & Dining.

8

Fractie Gewoon Dordt wil de beantwoording bespreken met de politieke vraag: moet de gemeente niet het goede voorbeeld geven wat betreft de instandhouding van monumentale panden?
D66 (en GL) steunt de agendering met de vraag: hoe kan de gemeente zorgen voor snelle realisatie?
Wordt besproken in commissie Bestuur en Middelen, in samenhang met vragen over geluidsoverlast in de Museumstraat.

min
Besluit

De commissie steunt het standpunt van Gewoon Dordt en anderen dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven voor het in stand houden van monumentale panden. Wethouder Sleeking verwacht "binnenkort" een presentatie van de plannen van de huidige eigenaars. Nadat de buurt is geïnformeerd verwacht hij dat ook de raad wordt betrokken bij deze plannen.

9

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

10

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: K Kruger
Portefeuillehouder: AW Kolff / PH Sleeking
Commissiegriffier: JC Bakker 

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.