Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 2033699
Aanvang-sluiting 15-05-2018 20:00 - 15-05-2018 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 15 mei 2018 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

Nota Bene: deze vergadering start gezamenlijk met Fysieke Leefomgeving in vergaderzaal 1 voor de bespreking van de Nota Grondbeleid.

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

Inspreker namens Detailhandel Nederland

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

De Nota Grondbeleid 2018 is een onderdeel van de 7e wijziging op de Financiële verordening. De Nota Grondbeleid wordt gezamenlijk met de commissie Bestuur en Middelen besproken. De commissie Bestuur en Middelen spreekt daarna afzonderlijk nog over de Financiële Verordening. 

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.

3

min
Besluit

De commissie besluit dat dit stuk als hamerstuk kan worden vastgesteld door de gemeenteraad. 

4

De politieke vragen zijn:
- krijgen de ziekenhuizen niet te veel zeggenschap over de ambulancevoorziening?
- zijn de belangen van het personeel voldoende gewaarborgd

min
Besluit

De commissie besluit dat dit stuk als hamerstuk kan worden vastgesteld door de gemeenteraad. 

5

min
Besluit

De commissie besluit geen zienswijze in te dienen. Het voorstel kan hamerstuk naar de gemeenteraad. 

AGENDADEEL

7

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijsten vast.

8

De commissie wordt voorgesteld kennis te nemen van de overzichten moties en toezeggingen, waarbij "voorstel afvoeren" is aangegeven als afgehandeld te beschouwen.

min
Besluit

GroenLinks heeft vragen over de motie 'Dordt op Stoom houden'. De griffie zal nazoeken welk besluit de raad hier precies over genomen heeft. Ten aanzien van de oude moties vraagt de commissie aan de Griffie om nader uit te zoeken wat de huidige stand van zaken is.

9

min
Besluit

Mevrouw Koene (Gewoon Dordt) heeft een vraag over de verantwoording voor de subsidie aan de POBD (Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht). De wethouder geeft aan dat er inmiddels een nieuw bestuur is en dat hij verwacht dat deze de verantwoording alsnog snel geven.

10

min
Besluit

De wethouder geeft in beslotenheid de laatste stand van zaken ten aanzien van het dossier Eneco.

11

min
Besluit

Er zijn geen verdere vragen.

12

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: MPPM Merx
Portefeuillehouder: J Mos / CML Lambrechts
Commissiegriffier: JC Bakker