Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 2033689
Aanvang-sluiting 10-04-2018 20:45 - 10-04-2018 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 10 april 2018 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.45 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

- De commissie staat positief tegenover de uitnodiging van het Havenbedrijf Rotterdam om op 22 mei kennis te maken.
- Mevrouw IJdens zal op 15 mei worden uitgenodigd om in te komen spreken in de commissie Bestuur en middelen.

2

min
Besluit

De commissie besluit de Prognose Grondbedrijf te agenderen voor de commissievergadering van 22 mei.

4

min
Besluit

De Griffie wordt gevraagd de agenda's voor mei op stellen.

5

min
Besluit

De voorzitter vraagt of de commissie kan instemmen met het houden van een korte evaluatie na afloop van de commissievergaderingen. Dit kan rekenen op instemming van de commissie.

6

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: I Koene
Commissiegriffier: JC Bakker