Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 2032417
Aanvang-sluiting 28-08-2018 18:30 - 28-08-2018 19:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 28 augustus 2018 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 18.30 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter opent en heeft mededelingen over het werkbezoek aan Havenbedrijf Rotterdam en de nieuwe agenderingsafspraak. De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst vast.

3

min
Besluit

De commissie heeft geen vragen aan het college.

5

De commissie wordt geadviseerd in te stemmen met het voorstel voor de voorlopige agenda's.

min
Besluit

De commissie stemt op grote lijnen in met het agendavoorstel. Wijziging:
- De vergadering van 9 oktober begint met het Energiehuis-gesprek, van 18 tot 20 uur (inclusief maaltijd).

6

De commissie wordt geadviseerd in stemmen met de 'voorstellen afvoeren'.

min
Besluit

De commissie wil drie toezeggingen (180612/T1, 180515/T1 + T2) toevoegen aan geplande commissievergaderingen over Wmo en jeugdhulp, voordat de commissie besluit deze af te voeren. De andere voorstellen worden afgevoerd; de toezegging om halfjaarlijks te informeren over huisvesting van kwetsbare groepen is door de griffie geplaatst op een interne werkvoorraad.

7

De commissie wordt geadviseerd in stemmen met de 'voorstellen afvoeren'.

min
Besluit

De commissie stemt in het met het 'voorstel afvoeren'. Wat betreft 171219/M1: commissie bespreekt graag binnenkort in het jeugdhulpdebat met de wethouder hoe het staat met het afgeven van beschikkingen bij een afgewezen jeugdhulpaanvraag.

8

min
Besluit

Fracties hebben geen punten voor de rondvraag.

9

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: CA van Verk
Commissiegriffier: D Coenen

Aansluitend (19.00 uur) de zomerbarbecue bij Den Witten Haen aan de Groenmarkt 19B

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.