Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving - het Bedrijfsrestaurant, 3de etage van het Stadskantoor

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving - het Bedrijfsrestaurant, 3de etage van het Stadskantoor

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving - het Bedrijfsrestaurant, 3de etage van het Stadskantoor
Vergadernummer 2032404
Aanvang-sluiting 11-09-2018 20:30 - 11-09-2018 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 11 september 2018 zal plaatsvinden in het Bedrijfsrestaurant, 3de etage van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.30 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

Themabijeenkomst Jeugdhulp

1

De commissie houdt een themabijeenkomst over het lokale en regionale jeugdhulpbeleid tot en met 2022. Commissieleden gaan in groepen in gesprek met professionals uit de praktijk over vier thema's. Ter voorbereiding is over elk thema een ambtelijk memo opgesteld.
Let op: de themabijeenkomst vindt plaats in het bedrijfsrestaurant op de 3e verdieping.
De bijeenkomst is openbaar. Na de themabijeenkomst stelt het college een raadsvoorstel op voor besluitvorming over het regionale Meerjarenperspectief ZHZ en het lokale plan jeugd. De commissie debatteert hierover op (in principe) 16 oktober.

min
Besluit

De commissie spreekt in vier roulerende groepen over belangrijke jeugdhulpthema's, met externe deskundigen en ambtenaren, ten behoeve van het meerjarenbeleidsplan (lokaal en regionaal).

2

min
Besluit

De commissie spreekt in vier roulerende groepen over belangrijke jeugdhulpthema's, met externe deskundigen en ambtenaren, ten behoeve van het meerjarenbeleidsplan (lokaal en regionaal).

3

Op verzoek van de commissie zijn diverse stukken uit de afgelopen periode toegevoegd aan het dossier.

min
Besluit

De commissie spreekt in vier roulerende groepen over belangrijke jeugdhulpthema's, met externe deskundigen en ambtenaren, ten behoeve van het meerjarenbeleidsplan (lokaal en regionaal).

4

min
Besluit

Er is geen rondvraag.

5

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering, na een slotbeschouwing van de diverse gespreksleiders en wethouder Van der Linden.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: KM Castelijn
Portefeuillehouder: H van der Linden
Commissiegriffier: D Coenen