Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 2032307
Aanvang-sluiting 10-04-2018 20:45 - 10-04-2018 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering (agendadeel), die op dinsdag 10 april 2018 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.45 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter opent en geeft de commissie de spelregels mee voor het agendadeel.

3

min
Besluit

De voorzitter legt de commissie voor dat de debatraad over de formatie op 9 mei vervalt, en stelt de commissie voor deze avond een commissieavond met hamerraad te plannen. De commissie stemt hiermee in.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: CA van Verk
Commissiegriffier: D Coenen