Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2004544
Aanvang-sluiting 29-08-2017 19:00 - 29-08-2017 20:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 29 augustus 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19.00 uur. 

De Commissiegriffier,

L. Groenenboom

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering om 19:00 uur.


De commissie besluit op verzoek van de heer Barone op een later moment dan 12 september over het onderwerp Leefwerf te praten. De griffie zal samen met de heer Barone kijken naar een volgend moment.

STUKKEN TER BESPREKING

2

hierbij te betrekken:

min
Besluit

De heer Goovers geeft de presentatie over de OV- en spooragenda 2040 Drechtsteden. De commissie vindt de gepresenteerde ambitie mooi. De leden van de commissie hebben diverse opmerkingen gemaakt. Gemist wordt de relatie met het goederenvervoer. Ook ontbreekt de combinatie van fiets en OV. Daarnaast zou de reiziger centraal gesteld moeten worden. De ambitie zou verteld moeten worden vanuit het gezichtspunt van de reiziger. Het korter maken van de reistijd is daarbij erg belangrijk. Ook heeft de commissie opmerkingen over het proces. De nota mobiliteit is nog niet vastgesteld door de gemeenteraad van Dordrecht. Vaststelling van deze agenda door het Drechtstedenbestuur op 7 september wordt veel te vroeg gevonden.


Wethouder van der Linden geeft aan dat zijn doel van de avond was om input van de commissie mee te krijgen voor de behandeling van de voorliggende spooragenda in het Drechtstedenbestuur. Volgens hem staat de nota mobiliteit daar los van. Deze agenda moet de input zijn van Drechtsteden voor bestuurlijk overleg in november. De genoemde punten neemt hij zeker mee.


De commissie besluit om op 12 september van 18:30 uur tot 19:30 uur verder te praten over de OV- en Spooragenda 2040. De commissie ziet daarbij graag een notitie van de wethouder tegemoet.

3

min
Besluit

De commissie heeft deze beantwoording betrokken bij de presentatie van de OV- en Spooragenda 2040 Drechtsteden en is daarmee afgedaan.

4

min
Besluit

Om 19:55 uur schorst de voorzitter de vergadering tot 20:15 uur, zodat in de vergaderkamer de hamerraad gehouden kan worden.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: JD Veldman
Portefeuillehouder: H van der Linden
Commissiegriffier: L. Groenenboom