Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Ruimtelijke Ordening

Gemeente Dordrecht

Agenda Ruimtelijke Ordening

Details van de vergadering/agenda
Titel Ruimtelijke Ordening
Vergadernummer 198405
Aanvang-sluiting 01-09-2009 21:30 - 01-09-2009 22:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

Besloten vergadering over vertrouwelijke bijlage bij:

Gelegenheid om in beslotenheid met elkaar en de portefeuillehouder van gedachten te wisselen over de vertrouwelijke bijlage bij deze raadsinformatiebrief en de geactualiseerde risico-analyse.
min
Besluit
De projectleider,de heer Van Alphen en wethouder Spigt beantwoorden de vragen van de commmissieleden. Daarna besluit de commissie dat het onderwerp voldoende in vertrouwelijkheid is behandeld. men wil echter nogmaals met wethouder en de projectleider in gesprek in een openbare vergadering. Men vezoekr de agendacommissie hiervoor 2 blokken van 45 minuten te agenderen in eee programmakamer Ruimtelijke Ordening. Punten die dan in ieder geval aan de orde komen zijn: externe veiligheid, het absorbtievermogen, de milieu-aspechte, de milieuzonering en grondsaneringen .Ook moet er in deze 1,5 uur ruimte worden ingeruimd voor een uitgebreidere presentatie.
Kamervoorzitter: W van der Kruijff
Portefeuillehouder: J.W. Spigt
Secretaris: W.V.E. Verboom
Thema: WRO