Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale infrastructuur

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale infrastructuur

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale infrastructuur
Vergadernummer 198401
Aanvang-sluiting 01-09-2009 21:30 - 01-09-2009 22:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

Gelegenheid om opvattingen kenbaar te maken over de raadsinformatiebrief.
min
Besluit
Er wordt positief geoordeeld over de sturende en monitorende rol van het college gedurende dit innovatietraject. Alle vragen worden door wethouder Kamsteeg beantwoord. De wethouder zal de wens om de belangrijke doelgroep lezers, die in zorg- en verpleeghuizen woont, voortaan in onderzoeken te betrekken aan het Onderzoekcentrum Drechtsteden doorgeven. Er wordt op dit moment serieus nagedacht over de positionering van het letterenbeleid en hij zal bij wethouder Lagendijk van cultuur op snelle duidelijkheid in deze aandringen. Hij zal voor wat betreft de tegenvallende afname van bibliotheekdiensten c.q. deelname aan leesbevorderingsprojecten door scholen nog eens inhoudelijk nagaan hoe dit komt.
De adviescommissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisneming te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 8 september 2009.

 

 

Kamervoorzitter: A.G. van Zanten
Portefeuillehouder: AT Kamsteeg
Secretaris: JT de Heus
Thema: Maatsch. voorzieningen