Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Ondernemerschap en bereikbaarheid

Gemeente Dordrecht

Agenda Ondernemerschap en bereikbaarheid

Details van de vergadering/agenda
Titel Ondernemerschap en bereikbaarheid
Vergadernummer 198392
Aanvang-sluiting 01-09-2009 22:15 - 01-09-2009 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

min
Besluit
De commissie heeft de Raadsinformatiebrief m.b.t. de afhandeling van de moties besproken. Ook aanpalende zaken als het fietsbeleid algemeen, het verwijderingsbeleid, de bezetting van de fietsenstalling en de communicatie over de beschikbare voorzieningen zijn hierbij aan de orde geweest. De fracties waren het er over eens dat de moties naar de letter waren afgedaan. De wethouder heeft toegezegd de geest van de moties mee te nemen in de beleidsevaluatie in het vierde kwartaal van 2009. Hierin wordt ook de eventuele toegevoegde waarde van een AFAC meegenomen. Hij zal dit in elk geval bezien in relatie tot het verbouwde stationsgebied. Op het gebied van communicatie gaf de wethouder aan dat op ludieke wijze aandacht zal worden geschonken aan het parkeren van fietsen in de stalling i.p.v. op straat. De raadsinformatiebrief wordt ter kennisneming geagendeerd voor de volgende raadsvergadering.

Gelegenheid om aan te geven of het college beide moties naar tevredenheid heeft uitgevoerd.
min
Besluit
De commissie heeft de Raadsinformatiebrief m.b.t. de afhandeling van de moties besproken. Ook aanpalende zaken als het fietsbeleid algemeen, het verwijderingsbeleid, de bezetting van de fietsenstalling en de communicatie over de beschikbare voorzieningen zijn hierbij aan de orde geweest. De fracties waren het er over eens dat de moties naar de letter waren afgedaan. De wethouder heeft toegezegd de geest van de moties mee te nemen in de beleidsevaluatie in het vierde kwartaal van 2009. Hierin wordt ook de eventuele toegevoegde waarde van een AFAC meegenomen. Hij zal dit in elk geval bezien in relatie tot het verbouwde stationsgebied. Op het gebied van communicatie gaf de wethouder aan dat op ludieke wijze aandacht zal worden geschonken aan het parkeren van fietsen in de stalling i.p.v. op straat. De raadsinformatiebrief wordt ter kennisneming geagendeerd voor de volgende raadsvergadering.

 

Kamervoorzitter: HJ Tazelaar
Portefeuillehouder: F.J. van den Oever
Secretaris: M. van Hall
Thema: Verbeteren bereikbaarheid