Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Buitengewone raadsvergadering profielschets nieuwe burgemeester

Gemeente Dordrecht

Agenda Buitengewone raadsvergadering profielschets nieuwe burgemeester

Details van de vergadering/agenda
Titel Buitengewone raadsvergadering profielschets nieuwe burgemeester
Vergadernummer 198346
Aanvang-sluiting 01-09-2009 19:00 - 01-09-2009 21:00

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 01 september 2009 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 19.00 uur

Gelet op de strakke planning wordt u gevraagd ruim op tijd aanwezig te zijn.

De BURGEMEESTER van DORDRECHT

R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
De dames K.M. Rusinovic en C. Safranti en de heren H.S. Weidema, P.J.T. Tiebosch, A. Karapinar zijn met kennisgeving afwezig. Wethouder J.H. Lagendijk is afwezig vanwege familie-omstandigheden. De heer C.A. van Verk komt later.
De andere wethouders zijn tot de schorsing afwezig, omdat zij als leden van het Drechtstedenbestuur in overleg zijn met de Commissaris van de Koningin.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit
De raad stelt de profielschets voor de nieuwe burgemeester in concept vast.

4

Schorsing en ontvangst Commissaris van de Koningin
min
Besluit
De raad stelt bij acclamatie de vertrouwenscommissie in, bestaande uit de raadsleden: de heer W. van der Kruijff (voorzitter); mevrouw M.C. Ruisch (plv. voorzitter); de heer A. Karapinar; de heer H.J. Tazelaar; de heer J.J.W. van Dongen; de heer H. Mostert; de heer P.H. Sleeking; de heer D. Pols en de heer C.A. van Verk.
De raad stelt de Verordening op de Vertrouwenscommissie met algemene stemmen vast.

De voorzitter heropent de vergadering en heet de Commissaris van de Koningin, de heer J. Franssen en de Chef Kabinet, de heer Covers van harte welkom.

5

min
Besluit
De raad stelt unaniem, met in achtname van de opmerkingen van de Commissaris van de Koningin, de profielschets definitief vast.

6

min
Besluit
De burgemeester bedankt de Commissaris van de Koningin en Chef Kabinet voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op woensdag 26 augustus 2009 digitaal beschikbaar gesteld via het RIS en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel in het Stadskantoor van vrijdag 28 augustus 2009 10.00 uur tot dinsdag 1 september 2009 15.30 uur.