Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Raadsbrede themabijeenkomst Doorontwikkeling P&C-documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda Raadsbrede themabijeenkomst Doorontwikkeling P&C-documenten

Details van de vergadering/agenda
Titel Raadsbrede themabijeenkomst Doorontwikkeling P&C-documenten
Vergadernummer 1865332
Aanvang-sluiting 31-01-2017 19:00 - 31-01-2017 20:00
Hoofdvergadering Adviescommissie
Document Document type
Icoon voor documenttype Notulen 31 januari 2017 Doorontwikkeling PC documenten Notulen