Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1862479
Aanvang-sluiting 10-10-2017 20:00 - 10-10-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 10 oktober 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

De agenda is vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 19 september 2017 is vastgesteld.

3

min
Besluit

D66 vraagt wanneer de raad de evaluatie van de aanpassingen in de kleine subsidies kan verwachten. Wethouders Mos geeft aan dat dit volgend jaar zal zijn, wanneer ook het effect van de bezuinigingen duidelijk wordt. Het college heeft nog geen signalen van ernstige problemen die zich voordoen in het subsidiekader.

STUKKEN TER BESPREKING

4

Welke prioriteiten wenst de raad voor Handhaving aan te brengen op basis van de geschetste systematiek, speerpunten en urgente zaken?

min
Besluit

De raad geeft wethouder Sleeking nadere wensen mee met betrekking tot accenten binnen het uitvoeringsplan handhaving. De wethouder zegt toe deze wensen te verwerken in het definitieve uitvoeringsplan 2018.

5

U wordt voorgesteld de conclusies uit het onderzoek te onderschrijven en het college op te dragen alle aanbevelingen over te nemen en uit te werken in een implementatieplan.

min
Besluit

De commissie stelt de raad voor het voorstel ten aanzien van de aanbevelingen in het rapport als hamerstuk vast te stellen. Wethouder Mos zal in november de planning voor het toegezegde implementatieplan met de raad delen.

6

Bespreking Burap en beantwoording vragen aan college t.a.v. de Burap.

min
Besluit

De commissie besluit de Burap als hamerstuk vast te stellen in de raad en het stuk te betrekken bij de Begroting 2018.

7

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

8

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: K Kruger
Portefeuillehouder: PH Sleeking / J Mos
Commissiegriffier: JC Bakker