Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1862456
Aanvang-sluiting 29-08-2017 20:15 - 29-08-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 29 augustus 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.15 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

Er zijn geen mededelingen.
De agenda is vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van de commissie Bestuur en middelen van 22 augustus 2017 is vastgesteld.

3

min
Besluit

Mevrouw Mous wil graag nadere informatie van het college over de Doorontwikkeling intensieve aanpak Overlast en Ondermijning. Dit verzoek wordt schriftelijk bij het college neergelegd.

STUKKEN TER BESPREKING

4

min
Besluit

De heer Post, directeur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, gaat in op het Beleidsplan 2017 - 2020 en beantwoordt vragen over onder meer zelfredzaamheid, brandweervrijwilligers en de nieuwe meldkamer. De heer Post zal de raad dit najaar nog nader informeren over de reactie van de gemeente op het Beleidsplan en de uitwerking motie 'Geef verminderd zelfredzame inwoners de aandacht die zij verdienen!'. Ook zal hij de laatste rapportage over de kostenverdeling voor de gemeenten toezenden aan de raad. 
De heer Post nodigt de commissie uit een werkbezoek te brengen aan de nieuwe meldkamer Rotterdam/Dordrecht.

5

min
Besluit

De commissie bespreekt het rapport 'Samen burgerparticipatie naar een hoger plan tillen' van de Rekenkamercommissie. Over de wijze waarop de gemeente vorm geeft aan burgerparticipatie en burgerinitiatieven en met welke nieuwe vormen van burgerparticipatie de gemeente ervaring op wil doen, is onderwerp van nadere bespreking.

6

min
Besluit

De commissie wil graag een nadere toelichting op het voorstel tot wijziging van de Statuten van ROM-D Capital. Het college zegt toe een aangepaste raadsinformatiebrief voor te leggen aan de commissie (vóór 19 september).

7

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

8

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: K Kruger
Portefeuillehouder: PACM van der Velden / PH Sleeking / J Mos
Commissiegriffier: JC Bakker