Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1862447
Aanvang-sluiting 22-08-2017 18:00 - 22-08-2017 18:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 22 augustus 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 18.00 uur. 

Aansluitend (19.00 uur) de zomerbarbecue bij Restaurant De Merwelanden.

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

4

Deze notitie kan betrokken worden bij de bespreking van de Aanbevelingen Denktank 'Grip op GR'en'

min
Besluit

De commissie besluit de memo en de aanbevelingen van de Denktank Grip op GR'en wordt besproken in de commissievergadering van 19 september.

5

Voorstel voor themabijeenkomst (hele gemeenteraad) 11 oktober Nieuw Dordts Peil.

min
Besluit

De commissie stemt in met het verzoek om 11 oktober 2017 een informele bijeenkomst te agenderen waar het Verhaal van Dordt door de stad aan de gemeenteraad word aangeboden. 

6

min
Besluit

De conceptagenda's van 29 augustus, 12 en 19 september worden akkoord bevonden, aangevuld met de te bespreken stukken uit de nieuwe voorraad.

7

min
Besluit

Er zijn geen vragen.

8

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: N de Smoker-van Andel
Commissiegriffier: JC Bakker