Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1862425
Aanvang-sluiting 20-06-2017 20:00 - 20-06-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 20 juni 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

LET OP: agendapunten 1 t/m 3 worden gezamenlijk met adviescommissie Sociale Leefomgeving besproken in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

De commissie debatteert over het raadsvoorstel om evenementen een speciale status toe te kennen, en bespreekt hiermee ook de RIB en de art40-beantwoording. Er zijn aanvullend technische vragen over wat precies is afgesproken met het Bachfestival tot en met 2020, en welke ruimte de gemeente heeft het subsidiebedrag de komende jaren aan te passen. De portefeuillehouder zegt toe dat deze schriftelijk beantwoord zullen worden.
De commissie besluit de RIB voor kennisgeving aan de raad te sturen en de beantwoording voor kennisgeving aan te nemen. BVD en VVD overwegen respectievelijk een amendement en motie bij het raadsvoorstel; indien zij hiertoe overgaan wordt het voorstel een bespreekstuk in de raad. De RIB en de beantwoording kunnen hier dan bij worden betrokken.

2

min
Besluit

De commissie debatteert over het raadsvoorstel om evenementen een speciale status toe te kennen, en bespreekt hiermee ook de RIB en de art40-beantwoording. Er zijn aanvullend technische vragen over wat precies is afgesproken met het Bachfestival tot en met 2020, en welke ruimte de gemeente heeft het subsidiebedrag de komende jaren aan te passen. De portefeuillehouder zegt toe dat deze schriftelijk beantwoord zullen worden.
De commissie besluit de RIB voor kennisgeving aan de raad te sturen en de beantwoording voor kennisgeving aan te nemen. BVD en VVD overwegen respectievelijk een amendement en motie bij het raadsvoorstel; indien zij hiertoe overgaan wordt het voorstel een bespreekstuk in de raad. De RIB en de beantwoording kunnen hier dan bij worden betrokken.

3

min
Besluit

De commissie debatteert over het raadsvoorstel om evenementen een speciale status toe te kennen, en bespreekt hiermee ook de RIB en de art40-beantwoording. Er zijn aanvullend technische vragen over wat precies is afgesproken met het Bachfestival tot en met 2020, en welke ruimte de gemeente heeft het subsidiebedrag de komende jaren aan te passen. De portefeuillehouder zegt toe dat deze schriftelijk beantwoord zullen worden.
De commissie besluit de RIB voor kennisgeving aan de raad te sturen en de beantwoording voor kennisgeving aan te nemen. BVD en VVD overwegen respectievelijk een amendement en motie bij het raadsvoorstel; indien zij hiertoe overgaan wordt het voorstel een bespreekstuk in de raad. De RIB en de beantwoording kunnen hier dan bij worden betrokken.

4

min
Besluit

Mevrouw De Smoker kan niet bij de vergadering aanwezig zijn. Mevrouw Kruger vervangt haar als voorzitter.

5

min
Besluit

De besluitenlijst is vastgesteld.

6

min
Besluit

Er zijn geen vragen aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING

7

min
Besluit

De commissie besluit de doordecentralisatie onderwijshuisvesting als bespreekstuk aan te reiken voor de gemeenteraad van 27 juni.
D66 overweegt een amendement in te dienen. De wethouder zegt toe technische vragen vóór 27 juni te beantwoorden. Tevens heeft de wethouder toegezegd in oktober met een raadsinformatiebrief te komen met het oog op een definitieve besluitvorming (Begroting).

8

BESLOTEN

min
Besluit

De commissie besluit de prognose reserve EPV als (geheim) hamerstuk te sturen naar de raad.

9

BESLOTEN

min
Besluit

De commissie besluit de prognose Grondbedrijf 2017 als (geheim) hamerstuk te agenderen voor de raad.

10

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

11

min
Besluit

De vergadering wordt gesloten. ploep.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: N de Smoker-van Andel
Portefeuillehouder: PH Sleeking / PJ Heijkoop / J Mos
Commissiegriffier: JC Bakker