Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1862397
Aanvang-sluiting 30-05-2017 19:00 - 30-05-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 30 mei 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19.00 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

Let op!! De gezamenlijke vergadering van de commissies Bestuur en Middelen en Sociale Leefomgeving, van 19.00 tot 19.55 uur, vindt plaats in vergaderzaal 1 - Johan de Witt.
Het vervolg van de commissie Bestuur en Middelen vindt plaats in vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg.

1

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze Dienst Gezondheid en Jeugd als bespreekstuk te agenderen voor de raad van 20 juni. De bespreking richt zich op de amendementen (i.i.g. PvdA, CDA en D66).

2

Voor deze vergadering geldt aanbeveling 4 van Debat.nl: 'een onderling gesprek voeren met andere fracties en minder met de wethouder'.

min
Besluit

Aanwezig zijn de heren Staat, Soy, Stam, Bronkhorst, Van de Burgt, Engelberts, Puik, Ruimers, mevrouw De Smoker en de heer De Looze, mevrouw Kruger (voorzitter), de heer Bakker (griffie), en de heren Van der Linden, Heijkoop en Van der Velden namens het college.

De heer Van de Burgt doet een opmerking vooraf over de raadsleden "als inktvis" in een zee van documenten.

De commissie besluit de agenda (in gewijzigde behandelvolgorde) vast te stellen.

3

min
Besluit

De commissie besluit de besluitenlijst van 23 mei vast te stellen.

5

min
Besluit

Beter Voor Dordt vraagt aandacht voor de toezegging van wethouder Van der Linden t.a.v. beveiligingscamera's.

6

min
Besluit

De commissie kan instemmen met het benutten van de avond van 20 juni voor de adviescommissies. Aan de agenda's van juni wordt nog toegevoegd de RIB Dordt op Stoom houden (1949759). De agenda's worden vastgesteld.

7

min
Besluit

D66 vraagt of het mogelijk is meerjarenafspraken te maken met subsidierelaties, zoals het jongerenwerk. De wethouder antwoordt dat dit mogelijk is. Hij is graag bereid hier een nadere toelichting op te geven. 

STUKKEN TER BESPREKING

8

min
Besluit

De commissie besluit deze zienswijze te bespreken in de raad van 20 juni, waarbij het debat zich zal richten op het amendement van het CDA.

9

min
Besluit

De commissie besluit deze zienswijze als hamerstuk te agenderen voor de raad (20 juni).

10

min
Besluit

De commissie besluit deze zienswijze als hamerstuk te agenderen voor de raad (20 juni).

11

min
Besluit

De commissie besluit deze zienswijze als hamerstuk te agenderen voor de raad (20 juni).

12

min
Besluit

De commissie besluit deze zienswijze als hamerstuk te agenderen voor de raad (20 juni).

13

min
Besluit

De commissie besluit dit advies als hamerstuk te agenderen voor de raad (20 juni).

14

min
Besluit

De commissie besluit de Jaarstukken als hamerstuk te agenderen voor de raad (20 juni).

15

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

16

min
Besluit

Einde.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: K Kruger
Portefeuillehouder: CML Lambrechts / PACM van der Velden / PJ Heijkoop / H van der Linden / J Mos
Commissiegriffier: JC Bakker