Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1859706
Aanvang-sluiting 21-02-2017 14:00 - 21-02-2017 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 21 februari 2017 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uurDe VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de raad en van de adviescommissie vast.

Hamerstukken

3

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

4

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

5

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaring van Beter Voor Dordt.

6

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties D66 en SP leggen een stemverklaring af.

7

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties SP, CDA en GroenLinks leggen een stemverklaring af.

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties D66 en GroenLinks leggen een stemverklaring af.

9

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

10

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fracties BVD, SP, CDA en VVD leggen een stemverklaring af.

11

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

12

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie CDA legt een stemverklaring af.

13

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fracties D66 en GroenLinks leggen een stemverklaring af.

14

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

15

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

16

min
Besluit

De raad verwerpt het voorstel. het amendement 'Vrij fietsen gehoord hebbend winkeliers en bewoners' van de fractie CDA wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 16 stemmen tegen.

min
Amendement(en)
Titel: A1 Amendement Vrij fietsen
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit: Het voorgestelde besluit 'akkoord te gaan met een experiment van vrij fietsen in het voetgangersgebied van het centrum en na de periode van een jaar te bezien wat de effecten daarvan zijn en of nadere regulering alsnog nodig is' te wijzigen in 1. 'akkoord te gaan met een experiment van vrij fietsen in het voetgangersgebied van het centrum m.u.v. de Voorstraat tussen het (de) Stadshuis(brug) en de Steegoversloot en na de periode van een jaar te bezien wat de effecten daarvan zijn en of nadere regulering alsnog nodig is'. en uit te breiden met 2. nadrukkelijk te gaan handhaven op het rijden van scooters en brommers in het voetgangersgebied. 3. vooraf aan het experiment meer duidelijk te maken, dan nu in het raadsvoorstel staat aan bebording, aan zowel voetgangers, fietsers als ook winkeliers en bewoners en hoe de effectmeting gaat plaatsvinden.
A1 Amendement CDA Vrij fietsen.pdf
Stemming A1 Amendement Vrij fietsen gehoord hebbend winkeliers en bewoners.pdf

17

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De motie Fiets parkeren van de fractie D66 wordt verworpen met 10 stemmen voor en 25 stemmen tegen.

min
Motie(s)
Titel: M1 Motie Fiets parkeren
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college: Het beleidsplan handhaving fiets parkeren op de categorie “hinderlijk en gevaarlijk” aan te passen. Op de plekken in de Dordtse Buitenruimte, waaronder Station Stadspolders en Station Zuid, ook op deze categorie te handhaven. De raad periodiek te informeren over fietsparkeerproblematieken in Dordrecht. versperd.
M1 Motie D66 Fiets parkeren.pdf
Stemming M1 Motie Fiets parkeren.pdf

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 9 februari 2017 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.