Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1859686
Aanvang-sluiting 11-04-2017 20:00 - 11-04-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 11 april 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

Voor deze vergadering (en die van 18 april) geldt aanbeveling 3 van Debat. nl: 'Meer bereiken met interrupties'.

min
Besluit

Aanwezig zijn de heer De Looze, de heer Staat, de heer Reumers, mevrouw Kruger, de heer Puik, mevrouw Van Wenum, de heer Van de Burgt, de heer Engelberts, de heer Pols, de heer Portier, mevrouw Stol, de heer Stam, de heer Tutupoly en de heer Soy, mevrouw Mous (voorzitter), de heer Bakker (griffie) en de heren Mos en Heijkoop (wethouders).
De heer Hovius is aanwezig als inspreker bij agendapunt 4.

De commissie besluit de agenda ongewijzigd vast te stellen.

2

min
Besluit

De commissie besluit de besluitenlijst commissie Bestuur en Middelen van 21 maart 2017 vast te stellen.

3

min
Besluit

Er zijn geen vragen aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING

4

min
Besluit

De commissie besluit dit agendapunt te agenderen voor de gemeenteraad van 9 mei als bespreekstuk. De SP formuleert drie politieke vragen: Wekken we geen verkeerde indruk door deze wijze van verkoop? Moet de raad voorwaarden stellen aan verkoop en terugkooprechten? Krijgen we wel de beste waarde door deze onderhandse verkoop?

5

6

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen.

7

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen.

8

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de brief van een bewoner.

9

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de antwoorden van het college op de gestelde vragen.

10

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de antwoorden van het college op de gestelde vragen.

11

Agendapunten 4 t/m 11 worden gezamenlijk besproken. De heer Hovius heeft zich gemeld als inspreker.

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de antwoorden van het college op de gestelde vragen.

12

min
Besluit

De commissie besluit de Startnotitie Toekomstige ontwikkeling Nationaal Park De Biesbosch als hamerstuk te laten vaststellen in de eerstvolgende raad (9 mei).

13

min
Besluit

De commissie besluit dit agendapunt te verplaatsen naar een volgende commissievergadering.

14

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

15

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: I.E. Mous
Portefeuillehouder: J Mos / PJ Heijkoop
Commissiegriffier: JC Bakker