Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1859638
Aanvang-sluiting 14-03-2017 20:15 - 14-03-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 14 maart 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.15 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

Behandeling gezamenlijk met de commissie Fysieke Leefomgeving.
Korte stand van zaken herijkte reserveprognose parkeerreserve. De commissieleden wordt gevraagd hun wensen m.b.t. door te rekenen toekomstige ontwikkelingen/scenario's aan te dragen.

2

Voor deze vergadering (en die van 21 maart) geldt aanbeveling 2 van Debat.nl: 'Meer openstaan voor andere standpunten en beter luisteren'.

3

STUKKEN TER BESPREKING

5

6

Agendapunten 5 en 6 worden gezamenlijk besproken.
Bespreking standpunt college ten aanzien van de motie 'Geen nieuwe coffeeshop(s) in de Dordtse binnenstad' en de verzoeken om verhuizing van coffeeshops.

7

Voortzetting van het gesprek met de Rekenkamercommissie Dordrecht over de samenwerking met de raad.

8

9

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: N de Smoker-van Andel
Portefeuillehouder: J Mos / PACM van der Velden / PH Sleeking
Commissiegriffier: JC Bakker