Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1859618
Aanvang-sluiting 24-01-2017 20:00 - 24-01-2017 20:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 24 januari 2017 in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.00 uur.


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Benoemingen / Aanwijzingen

3

min
Besluit

De geloofsbrieven van de heer J.C. van der Net zijn onderzocht en in orde bevonden.

4

min
Besluit

De heer J.C. van der Net wordt tijdelijk benoemd tot raadslid ter vervanging van mevrouw I. Koene.

Hamerstukken

5

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie VVD legt een stemverklaring af.

6

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

7

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

8

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

9

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie PvdA legt een stemverklaring af.

10

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fracties PvdA en CDA leggen een stemverklaring af.

11

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

12

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

13

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

14

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie CDA legt een stemverklaring af.

15

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

16

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 19 januari 2017 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.