Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1859605
Aanvang-sluiting 24-01-2017 20:15 - 24-01-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 24 januari 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy - van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.15 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

Voor deze vergadering (en die van 31 januari en 14 februari) geldt aanbeveling 1 van Debat.nl: 'Meer vergaderen op hoofdlijnen, minder op details'.

2

STUKKEN TER BESPREKING

4

Sprekersplein. De heer M. Westland heeft zich reeds aangemeld als inspreker.

5

Politieke vraag: voor speeltuinen en scouting lijkt dit een structurele oplossing, maar is de afbouwregeling en verenigingsondersteuning voldoende om de door hen aangedragen knelpunten op te lossen?

6

7

8

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: N de Smoker-van Andel
Portefeuillehouder: J Mos
Commissiegriffier: JC Bakker