Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1821861
Aanvang-sluiting 22-08-2017 18:00 - 22-08-2017 18:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 22 augustus 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 18.00 uur. 

Aansluitend (19.00 uur) de zomerbarbecue bij Restaurant De Merwelanden.

De Commissiegriffier,

L. Groenenboom

1

Bijeenkomst over gemeenschappelijke regeling Parkschap op 3 oktober (= nieuwe datum): verzoek afvaardiging uit commissie Fysiek (3 a 4 man/vrouw)

min
Besluit

De voorzitter opent om 18:00 uur de vergadering. Voor de bijeenkomst van de GR Parkschap geven zich op de heer Stam, de heer Tiebosch, mevrouw van den Berg en mevrouw Greve.

2

min
Besluit

De commissie stelt zonder op- en aanmerkingen de besluitenlijsten vast.

4

De commissie wordt geadviseerd het verzoek te honoreren en gelet op de vergaderagenda van September deze presentatie 29 augustus voorafgaande aan de reguliere vergadering van 19:00 uur tot 20:00 uur in te plannen.

min
Besluit

De commissie honoreert het verzoek. De vergadering van de commissie start om 19:00 uur.

5

De commissie wordt geadviseerd het verzoek te honoreren en hiervoor aan het begin van de vergadering van 12 september tijd voor te reserveren.

min
Besluit

De commissie honoreert het verzoek en zal de vergadering op 12 september om 19:00 uur starten.

6

min
Besluit

De commissie stemt in met de agenda's. Toegevoegd zijn 12 september om 19:00; leefwerf. Daarnaast wil de commissie bij de behandeling van de Visbrug ook beschikken over de varianten van de ondernemers. De behandeling van de snelheidsduivels (RIS 1993199) is in oktober.

7

Geadviseerd wordt om één vertegenwoordiger per fractie (geen collegelid, maar een gemeenteraadslid) af te vaardigen naar deze conferentie om deel te nemen aan het debat en de naam van deze vertegenwoordiger door te geven aan de organisatie van de conferentie.

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de vraag.

8

min
Besluit

De commissie heeft geen opmerkingen.

9

min
Besluit

De commissie heeft geen opmerkingen.

10

min
Besluit

De commissie heeft geen vragen.

11

min
Besluit

Om 18:40 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: I Koene
Commissiegriffier: L. Groenenboom