Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Auditcommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Auditcommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Auditcommissie
Vergadernummer 1820236
Aanvang-sluiting 25-10-2017 20:00 - 25-10-2017 23:00

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de AUDITCOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die woensdag 25 oktober 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De voorzitter,

B.C.M. Stam

1

min
Besluit

De agenda is vastgesteld.

2

min
Besluit

Het verslag van 20 september 2017 is vastgesteld.

STUKKEN TER BESPREKING

3

De commissie bespreekt de vragen over de beveiliging van gebouwen en de verantwoordelijkheden ten aanzien van informatieveiligheid.

min
Besluit

De commissie bespreekt met de wethouder de informatiebehoefte betreffende informatieveiligheid. Wethouder Mos zegt toe bij het implementatieplan informatieveiligheid dat over enkele weken naar de raad komt, een brief te voegen die inzicht geeft in de wijze van rapporteren richting de auditcommissie. Daarbij zal ook het memo worden betrokken van de Auditcommissie (zie dossiernummer 1930551).

4

min
Besluit

De commissie geeft haar eerste indrukken van de Begroting 2018. Het SBC zal direct na de begroting een enquête uitzetten om alle ervaringen te verzamelen en te verwerken in een evaluatie. Op basis daarvan kan de raad beslissen welke aanpassingen nog gewenst en mogelijk zijn.

5

min
Besluit

De commissie heeft geen opmerkingen aangaande dit agendapunt.

6

min
Besluit

De heer Van Vliet (SBC) deelt mede dat evenals eerdere verkiezingsjaren in 2018 zal worden gekozen voor een beleidsarme kadernota: een kaderbrief die in de eerste vergadering van de nieuwe raad beschikbaar zal zijn (29 mei).

7

min
Besluit

De Jaarrekening zal worden aangeboden voor de eerste vergadering van de nieuwe raad (29 mei 2018); Begin volgend jaar zal het college een eindrapportage geven over de afgelopen vier jaar.

8

min
Besluit

Voor 13 december bespreekt de commissie de stresstest (wordt geleverd door Deloitte), de nota lokale heffingen, de nota Grondbeleid en het vervolg van informatieveiligheid zoals besproken bij agendapunt 3.

Tenslotte

9

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
De vergadering is gesloten.

Voorzitter: BCM Stam
Commissiegriffier: J.C. Bakker